Badania ścieków, wód

Wykonujemy badania w próbkach ścieków i wód. Posiadamy akredytację na oznaczanie dużej ilości podstawowych wskaźników monitorujących skład takich próbek, m. in.:

  • stężenie ChZT i BZT5
  • stężenie związków azotu i fosforu
  • zawartość zawiesin, siarczanów, chlorków
  • zawartość węglowodorów ropopochodnych
  • stężenie pierwiastków metalicznych

Zapewniamy również możliwość uzyskania akredytowanych wyników dla parametrów, których nie posiadamy w swoim zakresie akredytacji, poprzez skorzystanie z zewnętrznych dostawców usług badań.

W zależności od istniejących potrzeb Klientów, pracownicy naszej firmy wykonują pobieranie próbek w terenie, jak również prowadzimy badania w próbkach dostarczonych do naszego laboratorium przez Klienta.

Zapewniamy spełnienie wymagań Klientów zlecających badania w obszarach regulowanych prawnie (np. obowiązek monitorowania wpływu na środowisko wynikający z odpowiednich pozwoleń, decyzji), ale także tych, którzy chcą zrealizować badania na potrzeby informacji własnych.

Telefon wewnętrzny

205 Pracownia badań analitycznych