Praktyki i staże

Laboratorium Centrum Badań Środowiska „SORBCHEM” Sp. z o. o. każdego roku gości stażystów i praktykantów. Osoby te mogą doskonalić zdobyte umiejętności w trakcie swojej edukacji oraz poznawać szczegóły pracy komercyjnego laboratorium badawczego.
Zapraszamy studentów uczelni wyższych oraz uczniów szkół o profilu adekwatnym do działalności laboratorium do odbywania praktyk zawodowych i staży w naszej firmie. Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie zapytań w tej sprawie pod elektroniczny adres korespondencyjny:

sorbchem@sorbchem.pl