Badania dostarczonych próbek

Wykonujemy badania w dostarczanych do naszego Laboratorium próbkach środowiskowych, pobieranych przez Klientów w środowisku pracy, w gazach odlotowych, wodach, ściekach, osadach ściekowych i glebach. Zgodnie z posiadanym zakresem akredytacji realizujemy oznaczenia zawartości:

Wolnej krystalicznej krzemionki

Pierwiastków metalicznych

Związków organicznych pobranych na rurki sorpcyjne

Substancji pobranych do roztworów pochłaniających

Substancji pobranych na filtry

Parametrów w dostarczonych próbkach wód i ścieków

Parametrów w dostarczonych próbkach gleb i osadów ściekowych

W zależności od istniejących potrzeb, na życzenie naszych Klientów, możemy również wykonać badania nie ujęte w naszym zakresie akredytacji. Zapewniamy również możliwość uzyskania akredytowanych wyników dla parametrów, których nie posiadamy w swoim zakresie akredytacji, poprzez skorzystanie z dostawców zewnętrznych usług badań.

Zapewniamy spełnienie wymagań Klientów zlecających badania w obszarach regulowanych prawnie (np. obowiązek monitorowania wpływu na środowisko wynikający z odpowiednich pozwoleń, decyzji), ale także tych, którzy chcą zrealizować badania na potrzeby informacji własnych.

W przypadku dostarczonych próbek ścieków, prosimy o zapoznanie się z instrukcją pobierania próbek dostępną w zakładce „Strefa Klienta”.

Telefon wewnętrzny

205 Pracownia badań analitycznych