Badania gleb i gruntów

Określenie zanieczyszczenia powierzchni ziemi jest bardzo ważną informacją dla nabywcy gruntów lub dzierżawcy. Ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi jest również jednym z podstawowych elementów pozwolenia zintegrowanego i raportu początkowego. Nasze Laboratorium posiada akredytację na pobieranie próbek wszystkich rodzajów gleb i gruntów i oznaczanie wskaźników monitorujących skład takich próbek:

Metale i metaloidy - techniką ICP-OES

Rtęć - techniką zimnych par rtęci CVAAS

Węglowodory aromatyczne (BETX) - techniką chromatografii gazowej z analizą fazy nadpowierzchniowej HS-GC-FID

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) - techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC

Węglowodory (suma węglowodorów C6-C12 składników frakcji benzyn) - techniką chromatografii gazowej z analizą fazy nadpowierzchniowej HS-GC-FID

Węglowodory (suma węglowodorów C1212-C35 składników frakcji oleju) - techniką chromatografii gazowej GC-FID

Odczyn pH

Zapewniamy również możliwość uzyskania akredytowanych wyników dla parametrów, których nie posiadamy w swoim zakresie akredytacji, poprzez korzystanie z zewnętrznych dostawców usług badań.

W zależności od istniejących potrzeb naszych Klientów, wykonujemy pobieranie próbek w terenie przez pracowników naszego Laboratorium, jak również prowadzimy badania w próbkach dostarczonych do naszego laboratorium przez Klienta.

Zapewniamy spełnienie wymagań Klientów zlecających badania w obszarach regulowanych prawnie (np. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi), ale także tych, którzy chcą zrealizować badania na potrzeby informacji własnych.

Zapraszamy do współpracy!

Telefon wewnętrzny

205 pracownia badań analitycznych