Centrum Badań Środowiska
SORBCHEM Sp. z o. o.

Zapewniamy najwyższej jakości usługi badawcze

O firmie

Firma „SORBCHEM” funkcjonuje na rynku gospodarczym od 2004 roku; w obecnej formie i nazwie od sierpnia 2014 roku. Od początku swojego funkcjonowania najpierw wspólnicy, a obecnie zarząd spółki jednoznacznie określił cel priorytetowy strategii, jakim jest zapewnienie najwyższej jakość usług badawczych.

Centrum Badań Środowiska „SORBCHEM” Sp. z o. o. realizuje usługi z zakresu pomiarów i badań, ekspertyz i doradztwa.

Wiarygodność i zgodność działalności, funkcjonującego w ramach Spółki Laboratorium z obowiązującymi regulacjami prawnymi i normami potwierdza uzyskany w 2011  roku certyfikat akredytacji Laboratorium Badawczego, Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1302.

Zakres usług akredytowanego Laboratorium Badawczego obejmuje wykonywanie:

Pomiarów i badań powietrza w środowisku pracy

Pomiarów i badań gazów odlotowych

Badań energetyczno-emisyjnych kotłów i urządzeń grzewczych

Pomiarów akustycznych oraz pomiarów hałasu pochodzącego od maszyn i urządzeń

Badań ścieków, wód i gleb

Badań próbek dostarczonych

Badań próbek odpadów (popiołów)

Laboratorium oferuje również badania i usługi nie objęte zakresem akredytacji:

Szkolenia dotyczące problematyki związanej z podejrzeniem spalania odpadów w paleniskach grzewczych

Centrum Badań Środowiska „SORBCHEM” Sp. z o. o. posiada swoją siedzibę w Rudzie Śląskiej, natomiast wykonuje pomiary na terenie całej Polski. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym zakresem naszych usług.

Aktualności

Aktualizacja metodyki badań kotłów grzewczych

Ze względu na opublikowane nowe wydanie normy dotyczącej badań kotłów grzewczych na paliwa stałe, nasze Laboratorium zaktualizowało swój zakres akredytacji. Do dokumentów odniesienia w zakresie akredytacji AB 1302 została dodana polska norma PN-EN 303-5 + A1:2023-05...

Nowe badania w środowisku pracy

Rozszerzyliśmy zakres akredytowanej działalności badawczej o nowoczesną technikę, jaką jest chromatografia jonowa. Pozwala ona na pomiary stężenia kwasów i tlenków w powietrzu na stanowiskach pracy (w tym tlenków azotu) metodą dozymetryczną z zastosowaniem...

Badania gleby

Informujemy, że w wyniku oceny PCA przeprowadzonej w naszym Laboratorium, uzyskaliśmy nowy zakres akredytacji obejmujący istotne badania w próbkach gleby. W ramach działalności laboratoryjnej wykonujemy obecnie badania pierwiastków metalicznych, rtęci, węglowodorów...

Nasze usługi

Pomiary środowiska pracy
Pomiary emisji
Automatyczne Systemy Monitoringu
Pomiary akustyczne
Badania kotłów (PN-EN 303-5)
Badania popiołów paleniskowych
Badania ścieków i wód
Badania gleb i gruntów
Badania dostarczonych próbek
Szkolenia