Szkolenia

Centrum Badań Środowiska „SORBCHEM” Sp. z o. o. zaprasza Pracowników jednostek administracyjnych do skorzystania ze szkolenia dotyczącego problematyki spalania odpadów w paleniskach grzewczych. Szkolenie zorganizowane w formie seminarium, poszerza wiedzę o aktualnych przepisach prawnych związanych z ochroną czystości powietrza, zagrożeniach jakie niesie ze sobą spalanie odpadów w piecach przydomowych i piecach centralnego ogrzewania oraz sposobu pobierania próbek odpadów paleniskowych, paliw stałych i ciekłych.

Szkolenie może odbyć się w siedzibie naszej firmy lub w wybranej przez Klienta lokalizacji.

Telefon wewnętrzny

206 Pracownia badań popiołów paleniskowych