Pomiary środowiska pracy

Szeroki zakres akredytacji pozwala nam na przedstawienie naszym klientom kompleksowej oferty w zakresie badań środowiska pracy. Wykonujemy pomiary w środowisku pracy w zakresie:

Pobierania próbek powietrza na stanowiskach pracy

Badania stężenia pyłów frakcji wdychalnej i respirabilnej (wcześniej: pył całkowity i respirabilny)

Oznaczania wolnej, krystalicznej krzemionki (WKK)

Badań stężeń substancji chemicznych

Badań stężeń metali

Pomiarów drgań mechanicznych działających na organizm człowieka przez kończyny górne

Pomiarów drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm człowieka

Pomiarów hałasu w środowisku pracy metodą z podziałem na czynności oraz metodą dozymetryczną

Pomiarów natężenia i równomierności oświetlenia na stanowiskach pracy, w pomieszczeniach

Pomiarów mikroklimatu umiarkowanego, zimnego, gorącego

Pomiarów wydatku energetycznego

Doboru ochronników słuchu

Zapewniamy również możliwość uzyskania akredytowanych wyników dla parametrów, których nie posiadamy w swoim zakresie akredytacji, poprzez skorzystanie z zewnętrznych dostawców usług badań.

Telefon wewnętrzny

207 Pracownia pomiarów w środowisku pracy i emisji hałasu do środowiska