Badania popiołów paleniskowych

Laboratorium Centrum Badań Środowiska „SORBCHEM” Sp. z o.o. wychodząc naprzeciw potrzebom jednostek administracyjnych, dbających o realizację wymagań ustawy antysmogowej i Programu Ochrony Powietrza, zaprasza do skorzystania z następujących usług:

Badania próbek popiołów w celu weryfikacji spalania odpadów wraz ze sporządzeniem ekspertyzy z przeprowadzonych analiz, wykonane przez nas sprawozdania z badań posiadają jednoznacznie brzmiącą ocenę ("stwierdzono spalenie odpadów" lub "nie stwierdzono spalania odpadów").

Badania paliw stałych pod kątem weryfikacji niedozwolonego do stosowania opału

  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem
  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla
  • paliw, których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%
  • biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%

Badania próbek paliw płynnych w celu potwierdzenia bądź wykluczenia spalania odpadów (przepracowane oleje silnikowe, przekładniowe, spożywcze)

Szkolenia w formie seminarium poszerzającego wiedzę o aktualnych przepisach prawnych związanych z ochroną czystości powietrza, zagrożeniach jakie niesie ze sobą spalanie odpadów oraz sposobu pobierania próbek odpadów paleniskowych, paliw stałych i ciekłych

Telefon wewnętrzny

206 Pracownia badań popiołów paleniskowych