Centrum Badań Środowiska
SORBCHEM Sp. z o. o.

Zapewniamy najwyższej jakości usługi badawcze

O firmie

Firma „SORBCHEM” funkcjonuje na rynku gospodarczym od 2004 roku; w obecnej formie i nazwie od sierpnia 2014 roku. Od początku swojego funkcjonowania najpierw wspólnicy, a obecnie zarząd spółki jednoznacznie określił cel priorytetowy strategii, jakim jest zapewnienie najwyższej jakość usług badawczych.

Centrum Badań Środowiska „SORBCHEM” Sp. z o. o. realizuje usługi z zakresu pomiarów i badań, ekspertyz i doradztwa.

Wiarygodność i zgodność działalności, funkcjonującego w ramach Spółki Laboratorium z obowiązującymi regulacjami prawnymi i normami potwierdza uzyskany w 2011  roku certyfikat akredytacji Laboratorium Badawczego, Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1302.

Zakres usług akredytowanego Laboratorium Badawczego obejmuje wykonywanie:

Pomiarów i badań powietrza w środowisku pracy

Pomiarów i badań gazów odlotowych

Badań energetyczno-emisyjnych kotłów i urządzeń grzewczych

Pomiarów akustycznych oraz pomiarów hałasu pochodzącego od maszyn i urządzeń

Badań ścieków, wód, gleb i osadów

Badań próbek dostarczonych

Badań próbek dostarczonych

Laboratorium oferuje również badania i usługi nie objęte zakresem akredytacji:

Szkolenia dotyczące problematyki związanej z podejrzeniem spalania odpadów w paleniskach grzewczych

Centrum Badań Środowiska „SORBCHEM” Sp. z o. o. posiada swoją siedzibę w Rudzie Śląskiej, natomiast wykonuje pomiary na terenie całej Polski. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym zakresem naszych usług.

Aktualności

Badania gleby

Informujemy, że w wyniku oceny PCA przeprowadzonej w naszym Laboratorium, uzyskaliśmy nowy zakres akredytacji obejmujący istotne badania w próbkach gleby. W ramach działalności laboratoryjnej wykonujemy obecnie badania pierwiastków metalicznych, rtęci, węglowodorów...

Pomiary AMS i AST

Poszerzyliśmy ofertę badawczą naszego Laboratorium o pomiary automatycznych systemów monitoringu (AMS). W ramach rozszerzenia zakresu akredytacji realizujemy pomiary w trybie QAL oraz AST szeregu parametrów mierzonych przez systemy AMS. Zapraszamy do zapoznania ze...

PRACA – Specjalista ds. pomiarów emisji gazów odlotowych

Poszukujemy kandydatów na stanowisko Specjalista ds. badań środowiska w Pracowni badań gazów odlotowych. Mile widziane doświadczenie w wykonywaniu pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza. Wymagania: prawo jazdy kat. B, brak przeciwwskazań lekarskich do pracy...

Nasze usługi

Pomiary środowiska pracy
Pomiary emisji
Automatyczne Systemy Monitoringu
Pomiary akustyczne
Badania kotłów (PN-EN 303-5)
Badania popiołów paleniskowych
Badania ścieków, wód, osadów
Badania gleb i gruntów
Badania dostarczonych próbek
Szkolenia