Centrum Badań Środowiska
SORBCHEM Sp. z o. o.

Zapewniamy najwyższej jakości usługi badawcze

O firmie

Firma „SORBCHEM” funkcjonuje na rynku gospodarczym od 2004 roku; w obecnej formie i nazwie od sierpnia 2014 roku. Od początku swojego funkcjonowania najpierw wspólnicy, a obecnie zarząd spółki jednoznacznie określił cel priorytetowy strategii, jakim jest zapewnienie najwyższej jakość usług badawczych.

Centrum Badań Środowiska „SORBCHEM” Sp. z o. o. realizuje usługi z zakresu pomiarów i badań, ekspertyz i doradztwa.

Wiarygodność i zgodność działalności, funkcjonującego w ramach Spółki Laboratorium z obowiązującymi regulacjami prawnymi i normami potwierdza uzyskany w 2011  roku certyfikat akredytacji Laboratorium Badawczego, Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1302.

Zakres usług akredytowanego Laboratorium Badawczego obejmuje wykonywanie:

Pomiarów i badań powietrza w środowisku pracy

Pomiarów i badań gazów odlotowych

Badań energetyczno-emisyjnych kotłów i urządzeń grzewczych

Pomiarów akustycznych oraz pomiarów hałasu pochodzącego od maszyn i urządzeń

Badań ścieków, wód, gleb i osadów

Badań próbek dostarczonych

Badań próbek odpadów (popiołów)

Laboratorium oferuje również badania i usługi nie objęte zakresem akredytacji:

Szkolenia dotyczące problematyki związanej z podejrzeniem spalania odpadów w paleniskach grzewczych

Centrum Badań Środowiska „SORBCHEM” Sp. z o. o. posiada swoją siedzibę w Rudzie Śląskiej, natomiast wykonuje pomiary na terenie całej Polski. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym zakresem naszych usług.

Aktualności

Oferta pracy w Pracowni gazów odlotowych

Poszukujemy kandydatów na stanowisko Specjalista ds. badań środowiska. Wymagania: prawo jazdy kat. B, brak przeciwwskazań lekarskich do pracy powyżej 3m.

Koronawirus

W związku z istniejącymi zaleceniami dotyczącymi ochrony zdrowia w trakcie trwania pandemii koronawirusa, Laboratorium wprowadziło szczególne środki bezpieczeństwa. Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu świadczymy usługi badawcze i zachęcamy do kontaktu...

Nowy zakres akredytacji

Nasze Laboratorium otrzymało nowy zakres akredytacji, obejmujący między innymi badania bezpieczeństwa kotłów na paliwa stałe, pomiary mikroklimatu oraz pomiary hałasu metodą dozymetryczną w środowisku pracy.

Nasze usługi

Pomiary środowiska pracy
Pomiary emisji
Pomiary akustyczne
Badania kotłów (PN-EN 303-5)
Badania popiołów paleniskowych
Badania ścieków, wód, gleb, osadów
Badania dostarczonych próbek
Szkolenia