Firma

Firma „SORBCHEM” funkcjonuje na rynku gospodarczym od 2004 roku; w obecnej formie i nazwie od sierpnia 2014 roku. Od początku swojego funkcjonowania najpierw wspólnicy, a obecnie zarząd spółki jednoznacznie określił cel priorytetowy strategii, jakim jest zapewnienie najwyższej jakość usług badawczych.

Centrum Badań Środowiska „SORBCHEM” Sp. z o. o. realizuje usługi z zakresu pomiarów i badań, ekspertyz i doradztwa.

Wiarygodność i zgodność działalności, funkcjonującego w ramach Spółki Laboratorium z obowiązującymi regulacjami prawnymi i normami potwierdza uzyskany w 2011  roku certyfikat akredytacji Laboratorium Badawczego, Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1302.

Zakres  usług akredytowanego Laboratorium Badawczego obejmuje wykonywanie :

pomiarów i badań powietrza w środowisku pracy oraz gazów odlotowych,

badań energetyczno-emisyjne kotłów i urządzeń grzewczych,

pomiarów akustycznych oraz pomiarów hałasu pochodzącego od maszyn i urządzeń,

badań ścieków, wód, gleb i osadów,

badań próbek dostarczonych.

Laboratorium oferuje również badania i usługi nie objęte zakresem akredytacji:

badania próbek popiołów, paliw stałych i płynnych,

szkolenia dotyczące problematyki związanej z podejrzeniem spalania odpadów w paleniskach grzewczych,

Centrum Badań Środowiska „SORBCHEM” Sp. z o. o. posiada swoją siedzibę w Rudzie Śląskiej, natomiast wykonuje pomiary na terenie całej Polski. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym zakresem naszych usług.