Pomiary akustyczne

Pracownia badań akustycznych wykonuje akredytowane pomiary hałasu w środowisku pochodzącego od źródeł przemysłowych oraz pomiary mocy akustycznej maszyn i urządzeń. Prowadzimy pomiary w oparciu o polskie normy oraz obowiązujące przepisy prawa.

Telefon wewnętrzny

207 Pracownia pomiarów w środowisku pracy i emisji hałasu do środowiska