Ze względu na opublikowane nowe wydanie normy dotyczącej badań kotłów grzewczych na paliwa stałe, nasze Laboratorium zaktualizowało swój zakres akredytacji. Do dokumentów odniesienia w zakresie akredytacji AB 1302 została dodana polska norma PN-EN 303-5 + A1:2023-05 oraz europejska norma EN-303-5:2021 + A1:2022. Śledząc zmiany w przepisach prawa i metodykach badań zapewniamy Klientom osiągnięcie właściwych celów badania. Zapraszamy do współpracy!