Rozszerzyliśmy zakres akredytowanej działalności badawczej o nowoczesną technikę, jaką jest chromatografia jonowa. Pozwala ona na pomiary stężenia kwasów i tlenków w powietrzu na stanowiskach pracy (w tym tlenków azotu) metodą dozymetryczną z zastosowaniem odpowiednich rurek i filtrów. Zapraszamy do współpracy w zakresie zlecenia badań w środowisku pracy lub przekazywania pobranych próbek do wykonania oznaczenia.