Informujemy, że w wyniku oceny PCA przeprowadzonej w naszym Laboratorium, uzyskaliśmy nowy zakres akredytacji obejmujący istotne badania w próbkach gleby. W ramach działalności laboratoryjnej wykonujemy obecnie badania pierwiastków metalicznych, rtęci, węglowodorów aromatycznych BTEX i WWA, a także zawartości benzyn i olejów. Posiadamy również akredytację na pobieranie próbek gleb i gruntów. Zakres badań oraz metody badawcze są w pełni zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.