Nasze Laboratorium otrzymało nowy zakres akredytacji, obejmujący między innymi badania bezpieczeństwa kotłów na paliwa stałe, pomiary mikroklimatu oraz pomiary hałasu metodą dozymetryczną w środowisku pracy.