Aktualizacja metodyki badań kotłów grzewczych

Ze względu na opublikowane nowe wydanie normy dotyczącej badań kotłów grzewczych na paliwa stałe, nasze Laboratorium zaktualizowało swój zakres akredytacji. Do dokumentów odniesienia w zakresie akredytacji AB 1302 została dodana polska norma PN-EN 303-5 + A1:2023-05...

Nowe badania w środowisku pracy

Rozszerzyliśmy zakres akredytowanej działalności badawczej o nowoczesną technikę, jaką jest chromatografia jonowa. Pozwala ona na pomiary stężenia kwasów i tlenków w powietrzu na stanowiskach pracy (w tym tlenków azotu) metodą dozymetryczną z zastosowaniem...

Badania gleby

Informujemy, że w wyniku oceny PCA przeprowadzonej w naszym Laboratorium, uzyskaliśmy nowy zakres akredytacji obejmujący istotne badania w próbkach gleby. W ramach działalności laboratoryjnej wykonujemy obecnie badania pierwiastków metalicznych, rtęci, węglowodorów...

Pomiary AMS i AST

Poszerzyliśmy ofertę badawczą naszego Laboratorium o pomiary automatycznych systemów monitoringu (AMS). W ramach rozszerzenia zakresu akredytacji realizujemy pomiary w trybie QAL oraz AST szeregu parametrów mierzonych przez systemy AMS. Zapraszamy do zapoznania ze...

PRACA – Specjalista ds. pomiarów emisji gazów odlotowych

Poszukujemy kandydatów na stanowisko Specjalista ds. badań środowiska w Pracowni badań gazów odlotowych. Mile widziane doświadczenie w wykonywaniu pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza. Wymagania: prawo jazdy kat. B, brak przeciwwskazań lekarskich do pracy...