Badania gleby

Informujemy, że w wyniku oceny PCA przeprowadzonej w naszym Laboratorium, uzyskaliśmy nowy zakres akredytacji obejmujący istotne badania w próbkach gleby. W ramach działalności laboratoryjnej wykonujemy obecnie badania pierwiastków metalicznych, rtęci, węglowodorów...

Pomiary AMS i AST

Poszerzyliśmy ofertę badawczą naszego Laboratorium o pomiary automatycznych systemów monitoringu (AMS). W ramach rozszerzenia zakresu akredytacji realizujemy pomiary w trybie QAL oraz AST szeregu parametrów mierzonych przez systemy AMS. Zapraszamy do zapoznania ze...

PRACA – Specjalista ds. pomiarów emisji gazów odlotowych

Poszukujemy kandydatów na stanowisko Specjalista ds. badań środowiska w Pracowni badań gazów odlotowych. Mile widziane doświadczenie w wykonywaniu pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza. Wymagania: prawo jazdy kat. B, brak przeciwwskazań lekarskich do pracy...

Nowa norma PN-EN 303-5:2021

Jako pierwsze w Polsce Laboratorium, które otrzymało akredytację na wykonywanie badań energetyczno – emisyjnych kotłów na paliwa stałe zgodnie z nową Polską Normą PN-EN 303-5:2021-09, w tych wyjątkowych dniach chcemy Wam życzyć wiele zadowolenia i sukcesów z...

Koronawirus

W związku z istniejącymi zaleceniami dotyczącymi ochrony zdrowia w trakcie trwania pandemii koronawirusa, Laboratorium wprowadziło szczególne środki bezpieczeństwa. Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu świadczymy usługi badawcze i zachęcamy do kontaktu...

Nowy zakres akredytacji

Nasze Laboratorium otrzymało nowy zakres akredytacji, obejmujący między innymi badania bezpieczeństwa kotłów na paliwa stałe, pomiary mikroklimatu oraz pomiary hałasu metodą dozymetryczną w środowisku pracy.